صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی (ع)

صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی (ع) در تیرماه سال 1394و با هدف مشارکت در امر خیر قرض الحسنه به پیشنهاد کانون و با همکاری ده نفر از فارغ التحصیلان دوره های مختلف راه اندازی شد و بنا دارد در ادامه با تشکیل گروههای جدید به این امر خیر توسعه دهد.

شیوه کار صندوق به صورت تشکیل گروه های ده نفره و با پرداخت ماهانه مبلغ یکصد هزار تومان توسط اعضاء و قرعه کشی ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان یکی از اعضای هر گروه همزمان با تشکیل هیئت ماهانه فاطمه الزهرا (س) است که در آخرین جمعه هر ماه قمری برگزار می گردد. جهت شرکت در این امر خیر و اضافه شدن در گروه های بعدی صندوق با آقای سید علی شوندی (09193958506) تماس حاصل فرمایید. در حال حاضر دو گروه ده نفره تشکیل گردیده و به ترتیب جلسات سوم و اول آنها برگزار گردید.