آخرین اخبار

.: برگزاری هیئت ماهانه فارغ التحصیلان دوره 14

 جلسه ماهانه هیئت فاطمه الزهرا (س) در 15 آبان ماه با سخنرانی حاج آقا روحانی و مداحی برادر جریان پور برگزار گردید.

شایان ذکر است که آخرین جمعه هر ماه قمری جلسه ماهانه هیئت فاطمه الزهرا برگزار می شود .فلذا از همه فارغ التحصیلان دعوت می شود تا در این جلسات حضور بهم رسانند .