.: تقدیر از همکاران کانون فارغ التحصیلان

از تلاشهای بی وفقه ی همکاران کانون فارغ التحصیلان مجتمع فرهنگی آموزشی معلم، آقایان کشتکار و شوندی در حضور مدیر مجتمع، مدیر و همکاران کانون تقدیر شد.