آخرین اخبار

اردوی خدام افطاری نیمه رمضان

پس از افطاری نیمه رمضان کانون فارغ التحصیلان معلم طبق سنوات گذشته به منظور تقدیر و تشکر از خدام مراسم اردوی تفریحی واقغ در ارتفاعات توچال را در نظر گرفت. این اردو در روز 5شنبه مورخ 4 شهریور ماه برگزار شد.